Aconcagua 6962moh


Pris: kr. 62 000,- + flybilletterDAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1: Avreise Oslo
Dag 2: Ankomst Mendoza (760m), evt.sjekke inn på hotell
Dag 3: Vi sjekker Aconcagua-utstyret, evt. leier utstyr og ordner med Aconcaguatillatelsen.
Dag 4: Vi kjører til Los Penitentes (ca. 3 timer), og etter å ha plassert ekspedisjonsutstyr på muldyrene, går vi til Confluencia. (3390 moh) ca 3-4 timer)
Dag 5: Akklimatiseringsdag. Tur/retur South face (4050m/ ca. 7 timer) Overnatting Confluencia.).
Dag 6: Akklimatiseringsdag nummer to i Confluencia. Overnatting Confluencia.
Dag 7: Til Base Camp-Plaza de Mulas. (4,350 m). /ca 7-9 timer
Dag 8: Hvile/akklimatiseringdag i Plaza de Mulas.
Dag 9: Akklimatiseringstur til Cerro Bonete (5,004 m /). Overnatting i Plaza de Mulas 

Dag 10: Akklimatiseringtur med noe utstyr til Plaza Canada(5,050 m /).Overnatting i Plaza de Mulas. / ca. 3-4 timer
Dag 11: Hvile og avslappingsdag i Plaza de Mulas.
Dag 12: Vi går til- Plaza Canada (5,050 m /)ca 3timer
Dag 13: Vi går til Nido (5,560 m /). 3-4 timer
Dag 14: Vi går til Colera (high camp) (5,970 m /).Ca 2-3 timer .
Dag 15: Toppdag! (6,962 m /). 8-12 timer
Dag 16: Ekstradag i tilfelle dårlig vær.
Dag 17: Ekstradag i tilfelle dårlig vær
Dag 18: Tilbake til - Plaza de Mulas. Feiringsmiddag (ca 3 timer)

Dag 19: Fra Plaza de Mulas til Horcones-Los Penitentes. (ca 6-8timer).Blir hentet og kjørt til Mendoza.(3-4 timer)
Dag 20: Ekstra dag i Mendoza.
Dag 21: Transport til flyplass og start på hjemreisen.
Dag 22: Ankomst Oslo
Ps. Hvis vi ikke bruker ekstradagene i fjellet, vil vi få mer tid i Mendoza og omegn.

Klikk her for Kontakt/Påmelding:                                           Ved påmelding betales et depositum på kr. 3500,-.       Kontakt Høyfjellspesialisten for mer info.                             Tlf.: 478 63 522                        hoyfjellspesialisten@gmail.com

REISEBESKRIVELSE

Aconcagua generelt:
Aconcagua ligger i Andesfjellene i Argentina, helt på grensen til Chile. Det er det høyeste fjellet i Sør-Amerika. Fjellet er også det høyeste på den sørlige halvkule, og det høyeste fjellet utenfor Himalaya. Fra vi når campen på 5050m (Canada) har vi resten av turen oppover "flyperspektiv" over Andeskjeden.
Aconcagua er teknisk sett et enkelt fjell å bestige, men likevel et vanskelig fjell å bestige. Vind, vær,temperatursvingninger og den tynne luften gir utfordringer. Her er ikke klatring. Fra Base Camp kan det være snø, og vi må da gå med plaststøvler (kan leies). Siste etappe er det et stykke hvor man noen ganger bruker stegjern.
Dagsetappene varierer fra fire til ni timer. Over Base Camp er distansene korte. Vi går alltid sakte for å tilvenne oss den tynne luften.
Været kan skifte svært hurtig på dette fjellet. Vi må være forberedt på det meste i klesveien. Utstyrsliste vil komme senere. Vi kan risikere ned mot 20 grader minus om natten over Base Camp. Teltene er gode og vanligvis er det ikke så kaldt i des/jan. da denne turen er aktuell. Opp til Base Camp blir alt utstyret båret av muldyr. Over Base Camp bærer vi vårt personlige utstyr selv. For fellesutstyret har vi bærere. Sekkene våre kan bli ca. 15 kilo, men dette pleier å gå greit. Det er mulig å leie bærer.

Kjøp av parktillatelse
Aconcagua ligger i en nasjonalpark. For å gå i fjellet på man ha tillatelse. Denne må kjøpes på hovedkontoret i Mendoza. Avgiften på 800-950$ dekker tillatelse til å gå i fjellet i 20 dager, redningstjeneste og legesjekk i Base Camp. (sjekking av oksygenopptak i blodet) Man må selv være med for å hente tillatelsen + gi opp nummer på reise/syke forsikringen.

Muldyrene
Disse sterke dyrene har vært viktige som transportmiddel for lokalbefolkningen, og også for hæren gjennom frihetskampen i Sør-Amerika. De er ikke lette å temme. Noen familier har i generasjoner hatt som arbeid å ale opp disse dyrene. Fra Puente Del Inca til Confluencia og videre til Base Camp, Plaza de Mulas, vil vårt utstyr bli fraktet med muldyrene. Det kan være en fordel å pakke ryggsekken inn i en sekk.

Campen i Confluencia
Fra inngangen av parken er det ca. tre-fire timers vandring til Confluencia. Her blir vi knyttet til en fastleir, dvs. de har et stort telt for matservering, border, stoler og elektrisitet. Her er også folk som koker og serverer mat. Vi bor i to-manns-telt (North-Face eller Marriott). Det er plass til tre personer i teltet om dette skulle være aktuelt.

Måltidene
Under ekspedisjonen på Aconcagua er alle måltidene inkludert, frokost, lunch og middag. Lunch vil være som matpakke om man ikke ligger i ro for eksempel på hotellet i Base Camp. Alle måltider fåes servert. I campene over Base Camp vil maten bli laget av våre guider.

Bace Camp/Plaza de Mulas:
Her møter vi fjellvandrere fra hele verden som er på vei opp eller ned fra Aconcagua. Fjellhytten som vi tidliger brukte er STENGT. Vi er her tilknyttet en fast-camp, dvs her er spisetelt og egne folk som lager mat. (ganske komfortabelt)vi overnatter i telt.

Kommunikasjon
Guidene har VHF og BLU radio. De holder nødvendig kommunikasjon med Plaza de Mulas, Confluencia, Puente Del Inca and Mendoza. I Base Camp finnes lege.

Bagasjeoppbevaring
Man kan oppbevare bagasje i fjellhytten i Penitentes og i base camp. Man tar ikke mer med seg oppover enn man har bruk for.

Ekstra dager
I ekspedisjonen er det lagt inn to ekstra dager til bruk i campene over base camp. Det er først og fremst været som kan gjøre at vi må ligge lenger i en leir før toppforsøket.

Guidene
Guidene er profesjonelle med titler som AAGM og UIAGM. Der vil være en lederguide og en assistentguide. Om mer enn 7 personer vil der være 2 assistentguider. Ved siden av VHF radio vil lederguiden også ha førstehjelpsutstyr, med medisin for høydesyke, tau, altimeter og digital oximeter.

TUREN INKLUDERER

Fly fra Oslo- Mendoza tur-retur
High mountain professional guides (AAGM-UIAGM)
4 hotell-overnattinger i Mendoza, dobbeltrom b/b
Aconcagua-ekspedisjon med fullpensjon
Privat minibuss fra Mendoza til Los Penitentes.
Minibus fra Los Penitentes til til Horocones (Aconcagua nasjonalpark)
Muldyr for transport av utstyr til Base Camp (tur-retur).
Bærere for fellsutstyr over BC
High mountain tents
Alle måltider over bace Camp
Kommunikasjonsutstyr mellom campene, Park autoriteter, og redningstjeneste
Privat minibuss fra hotell til flyplass
Norsk turleder (mimimum 9 personer)

TUREN INKLUDERER IKKE

Parkavgift for Aconcagua (ca 800-950 US)
Drikke generelt og personlig kostnader/utstyr
Utgifter ved avbrytelse av ekspedisjonen
Reise/syke-forsikring
Ekstra bærer for personlig utstyr
Evt. program/hotell ved tilbakekomst fra fjellet før planlagt. (f.eks.at ekstradagene ikke blir brukt)

REISEVILKÅR for Aconcagua-ekspedisjon

1. Bestilling.
Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom arrangøren og den reisende. Eventuelle senere avvik skal bekreftes skriftlig av arrangøren.

2. Betaling.
Ved bestilling betales et depositum på kr 3.500,-. Bestillingen er bindende for kjøperen når depositum er betalt. Kjøperen aksepterer ved bestilling. Reisearrangøren blir først bundet 1 uke etter at depositum er mottatt. Restbeløpet for reisen skal betales senest 60 dager før avreisen. Ved bestilling senere enn 60 dager før avreise, skal hele reisens pris betales umiddelbart ved bekreftelse av plass. Det taes forbehold om valuta/prisendringer. Mislighold av betalingsbetingelsene ansees som annullering, og plassene kan bli solgt uten at varsel blir gitt.

Obs.: "Sosialantropolog Marit Andreassen Konsulenttjenester" opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, lokale agenter og hoteller på den andre siden. Således kan ikke arrangøren holdes ansvarlig for forsinkelser/innstillinger eller utgifter ved uhell, skader eller tyveri. Ved uforutsette hendinger eller "force majoure" kan det bli aktuelt å foreta programendringer f. eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted, o.l. Arrangøren kan heller ikke påta seg ansvar for skader eller sykdom som den reisende måtte pådra seg under/etter reisen, - heller ikke for skadet/tapt bagasje eller verdisaker, men vil yte all den hjelp som er mulig ut fra omstendighetene.

3. Reise/sykeforsikring og avbestillingsbeskyttelse Den reisende må selv sørge for reise/sykeforsikring og evt. avbestillingsbeskyttelse. Avbestillingsbeskyttelsen ligger ofte i reiseforsikringen. Avbestillingsbeskyttelsen må gjelde fra reisen blir bestilt. Mangler
Det foreligger en mangel ved reisen dersom den reisende ikke har mottatt de ytelser som inngår i reisen ifølge arrangørens program.
Følgende regnes dog ikke som mangler: flyforsinkelser, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, strømbrudd og tilsvarende forhold som arrangøren ikke er herre over (Force majeure).

Arrangøren kan avlyse dersom:
I. det ikke melder seg nok reisende til turen. Evt. Avlysning fra arrangøren må skje senest 14 dager før avreise. II. forhold arrangøren ikke er herre over, så som for eksempel krig, som gjør det utilrådelig å gjennomføre reisen.
Når en reise avlyses, har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris.
Utover dette kan den reisende ikke gjøre krav gjeldende.

5. Forbehold om endringer og feil i beskrivelsen
Alle opplysninger gis med forbehold om endringer av valutakurser, priser, avreisetider og hoteller som kan inntreffe etter at reisen er bekreftet. Det tas også forbehold om eventuelle trykkfeil, eller at programmet kan bli gjennomført i motsatt rekkefølge eller med andre variasjoner som ikke endrer turens karakter.

6. Tvister og klager
Dersom det mellom arrangør og kjøper oppstår tvister som ikke kan løses i minnelighet, kan kjøperen bringe saken inn for Forbrukerrådet innen 2 uker etter at svar fra arrangøren foreligger og denne har opplyst om fristen. Klage over mangler i forbindelse med overnattingssteder og maten m.v. må fremsettes straks overfor reiseleder eller direkte til overnattingsstedet/restauranten.