Kryssing av Andesfjellene og Påskeøyene


Litt om turen:
Trekkingturen med teltleirer krysser Andesfjellene gjennom spetakulært landskap og i nærheten av mektige mt. Tronador.
Fra Santiago flyr vi til Puerto Montt i Argentina, kjører til Bariloche og starter turen derfra. Turen begynner ved Pampa Linda i flatt terreng ved Tronador. Vuriloche passet ble tidligere brukt av europeiske misjonærer som kom fra de chilenske fjordene og skulle til Argentina for å misjonære. Vi går langs grønne daler og skogkledde åser, og passerer flere varme kilder underveis. Turen ender ved ved innsjø-områder på den chilenske siden av Andeskjeden i nærheten av Puerto Montt, og vi flyr tilbake til Santiago.
Nå går turen videre til Påskeøyene, eller man kan fly hjem til Norge.

Reiseleder: Marit Andreassen

Pris:  39 600,-  for vandreturen over Andesfjellene, basert på 8 deltakere.                                                                                Pris:  12 000,- for Påskeøyprogrammet m/fly Santiago-Påskeøyene

Dag til dag program:

Dag 1:
Avrese fra Oslo

Dag 2:
Vi ankommer Santiago, Chile, denne sør-amerikanske byen som er full av liv! Vi rusler rundt og prøver å ta inn denne nye verden. Middag og overnatting på hotel.()

Dag 3: Vi flyr til Puerto Montt og ankommer Bariloche. Vi sjekker utstyret og har en avslappende ettermiddag i nye omgivelser. Middag og overnatting. (B/D)

Dag 4:
Vi starter trekkingturen og går over passet Vuriloche. Kjempehyggelig camp ved "Carabineros". (B/BL/D)

Dag 5:
To alternativer:1) For dem som ønsker har vi en tur oppover til hytten "Refugio Viejo" på Mt. Tronador (950m stigning). Her går vi på bretur. Tilbake i campen Carabineros, tar vi med oss ryggsekkene og går til Huen Chu Pam. Alternativ 2): Være i området rundt Carabineros om formiddagen og gå de 4 km til Huen Chu Pan (150m nedstigning)om ettermiddagen. (B/BL/D)

Dag 6:
Denne dagen går vi til de noen varme kilder kalt La Junta. Det er 11 km vandring med nedstigning på 700m (B/BL/D)

Dag 7:
Turdag i området evt. hviledag. (B/BL/D)

Dag 8: Fra La Junta er det 13,5km vandring til Rio Blanco (near laguna los sancudos). Total oppstigning er 200m og nedstigning 300m. (B/BL/D)

Dag 9: Vi går fra Rio Blanco til Laguna Cayotue. Total distanse er 15km og 150 meter oppstigning. (B/L/D)

Dag 10: Det er nå 3km gange med 300m oppstigning fra Laguna Cayotue til Ralun Herfra er det transport til Puerto Montt. Om bilen ikke kommer fram til Ralun, må vi gå 9 km for å nå hovedveien.
(B/L/D

Dag 11:Ekstra dag. (B/L/D)

Dag 12:Vi flyr fra Puerto Montt til Santiago. Shopping. (B/)

Dag 13: Vi flyr til Påskeøyene, og blir kjent med stedet. For lesestoff om disse eksotiske øyene anbefales Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/P%C3%A5ske%C3%B8ya

Dag 14:Påskeøyene. Sightseeing og turvandring

Dag 15:Påskeøyene. Sightseeing og turvandring

Dag 16: Påskeøyene, men flyr til Santiago om ettermiddagen.

Dag 17: Hjemreise.

Klikk her for Kontakt/Påmelding:
Ved påmelding betales et depositum på kr. 3500,-.
Kontakt Høyfjellspesialisten for mer info.
Tlf.: 478 63 522
hoyfjellspesialisten@gmail.com


.Prisen for Andesfjellene inkluderer: Fly t/r Oslo-Santiago, Fly tur/retur Santiago - Puerto Montt. All landtransport i følge program, lokale guider, alt fellesutstyr som trengs til camping underveis (telt-camping), hotell i Santiago, som beskrevet. Måltider i henhold til daglig program.(B = frokost, L = lunsj, D = middag) Alle inngangsbilletter/parkavgifter som trengs etter program. Norsk turleder.

Ikke inkludert i prisen: Forsikringer, lokale flyskatter. Bæring av personlig utstyr for vandreturen. (Bærer:120 dollar pr. dag (20kilo),(kan fordeles på to-tre) En hest: 220 dollar pr. dag (60 kg.) kan fordeles på 6 personer.) Enkeltrom. Generelt drikkevarer og tips til guider.
Prisen for Påskeøyene inkluderer:Fly tur/retur Santiago-Påskeøyene. Hotell b/b + sightseeinger.

REISEVILKÅR for Vandring over Andesfjellene og Påskeøyene
1. Bestilling.
Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom arrangøren og den reisende. Eventuelle senere avvik skal bekreftes skriftlig av arrangøren.

2. Betaling.
Ved bestilling betales et depositum på kr 3.500,-. Bestillingen er bindende for kjøperen når depositum er betalt. Kjøperen aksepterer ved bestilling. Reisearrangøren blir først bundet 1 uke etter at depositum er mottatt. Restbeløpet for reisen skal betales senest 60 dager før avreisen. Ved bestilling senere enn 60 dager før avreise, skal hele reisens pris betales umiddelbart ved bekreftelse av plass. Det taes forbehold om valuta/prisendringer. Mislighold av betalingsbetingelsene ansees som annullering, og plassene kan bli solgt uten at varsel blir gitt.

Obs.: "Sosialantropolog Marit Andreassen Konsulenttjenester" opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, lokale agenter og hoteller på den andre siden. Således kan ikke arrangøren holdes ansvarlig for forsinkelser/innstillinger eller utgifter ved uhell, skader eller tyveri. Ved uforutsette hendinger eller "force majoure" kan det bli aktuelt å foreta programendringer f. eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted, o.l. Arrangøren kan heller ikke påta seg ansvar for skader eller sykdom som den reisende måtte pådra seg under/etter reisen, - heller ikke for skadet/tapt bagasje eller verdisaker, men vil yte all den hjelp som er mulig ut fra omstendighetene.

3. Reise/sykeforsikring og avbestillingsbeskyttelse Den reisende må selv sørge for reise/sykeforsikring og evt. avbestillingsbeskyttelse. Avbestillingsbeskyttelsen ligger ofte i reiseforsikringen. Avbestillingsbeskyttelsen må gjelde fra reisen blir bestilt. Mangler
Det foreligger en mangel ved reisen dersom den reisende ikke har mottatt de ytelser som inngår i reisen ifølge arrangørens program.
Følgende regnes dog ikke som mangler: flyforsinkelser, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, strømbrudd og tilsvarende forhold som arrangøren ikke er herre over (Force majeure).

Arrangøren kan avlyse dersom:
I. det ikke melder seg nok reisende til turen. Evt. Avlysning fra arrangøren må skje senest 14 dager før avreise. II. forhold arrangøren ikke er herre over, så som for eksempel krig, som gjør det utilrådelig å gjennomføre reisen.
Når en reise avlyses, har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris.
Utover dette kan den reisende ikke gjøre krav gjeldende.

5. Forbehold om endringer og feil i beskrivelsen
Alle opplysninger gis med forbehold om endringer av valutakurser, priser, avreisetider og hoteller som kan inntreffe etter at reisen er bekreftet. Det tas også forbehold om eventuelle trykkfeil, eller at programmet kan bli gjennomført i motsatt rekkefølge eller med andre variasjoner som ikke endrer turens karakter.

6. Tvister og klager
Dersom det mellom arrangør og kjøper oppstår tvister som ikke kan løses i minnelighet, kan kjøperen bringe saken inn for Forbrukerrådet innen 2 uker etter at svar fra arrangøren foreligger og denne har opplyst om fristen. Klage over mangler i forbindelse med overnattingssteder og maten m.v. må fremsettes straks overfor reiseleder eller direkte til overnattingsstedet/restauranten.