Langweekend på Finnmarksvidda

Avreise hver torsdag fra 15.februar til 7.april 2024
Fire til seks deltakere
Oppmøte i Alta ca. kl. 12. ankomstdag og tilbake fra Finnmarksvidda ca. kl. 16.30 avreisedag. 

Lokal guide: Nils M Sara

PROGRAM:

Her kan man delta i samisk reindrift på Finnmarksvidda!

Ankomstdag blir man hentet med bil på Alta flyplass hvor vi deretter kjører mot Kautokeino. Cirka tre mil før Kautokeino tar vi av mot Šuossjávri hvor bilturen ender. Her skifter man til lånte lokale klær som egner seg for viddelivet. Så følger en unik kjøretur med snøscooter og slede 36 kilometer innover vidda.

Vi ankommer en oppvarmet hytte hvor vi blir innlosjert. Middag og lunsj vil være reinkjøtt i ulike varianter, samt fisk, brød, poteter og forskjellige typer bær.
I løpet av de neste to dagene tar vi del i de daglige gjøremål til reindriftsamene. Vi kjører ut til reinen for å se at alt er som det skal, at flokken er i området der man har beiterettighet og at ikke jerven har tatt noen kalver. Vi kan også være med å sette opp snarer for å fange ryper. Ved skal hogges, og vi må hente vann i den islagte elva.

Kanskje må en rein slaktes, og lavo settes opp for å røyke og tørke reinkjøtt. Der vil vi også sitte rundt bålet og høre joiker, og det vil være mulighet for å overnatte i lavvoen om det ikke er for kaldt. Er vi heldige, får vi også se nordlyset! 

Vi er ikke ordinære "turister" på denne turen, vi er deltakere. Kaffe lager vi selv når vi ønsker, og vi deltar også i matlaging og oppvask. Samen vi bor hos legger selvsagt til rette for oss, og han er i tillegg proppfull av spennende historier om reindriften og samekulturen.

Den fjerde dagen er avreise ca. kl. 10.00. Det starter med sledetur på ca en time, før vi kjører til familiens hus for for å dusje og ordne oss. Vi er tilbake i Alta ca. kl. 16.30 og "eventyret" er over.

Klikk her for Kontakt/Påmelding:
Vi har 6 plasser på hver tur, men gjennomfører også med fire deltakere. Ved påmelding betales et depositum på kr. 3 500,- .
Kontakt Høyfjellspesialisten for mer info.
Tlf.: 478 63 522
hoyfjellspesialisten@gmail.com

Litt om reindriftsamene:
Samene er urfolk med en særegen kultur og språk. Den fascinerende livsstilen og kulturen er spesiell da omtrent kun 2.800 samer jobber heltid som reindriftsutøvere i Norge, Sverige, Finland og Russland. Deres dagligliv har ingen tidsramme eller tidspunkt som følges, ettersom alt skjer etter naturens og reinens premisser.
Om vinteren beiter mange dyr på Finnmarksvidda og må gjetes her, om våren starter reinflyttingen, gjerne til kysten og Sørøya for sommerbeite. Høsten flytter de så tilbake i faste vandringsruter til Finnmarken for vinterbeite. Reinen i Finnmark er trekkdyr som samer har temmet i generasjoner. Likevel er reinflokkene idag fortsatt bare halvtamme. Før reinen ble temmet og privatisert som personlig eiendom, var reinen kun jaktbytte.


Prisen inkluderer
Prisen inkluderer: Transport fra Alta til Šuossjávri. Scooter med slede-transport til hytten på vidden. Egnet skotøy (skaller), spesielt egnet yttertøy og pesk. Skinnlue. Alle måltider og aktiviteter på vidden. Dusj etter turen. 

REISEVILKÅR for Fire-dagers tur på Finnmarksvidda
1. Bestilling.
Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom arrangøren og den reisende. Eventuelle senere avvik skal bekreftes skriftlig av arrangøren.

2. Betaling.
Ved bestilling betales et depositum på kr 3.500,-. Bestillingen er bindende for kjøperen når depositum er betalt. Kjøperen aksepterer ved bestilling. Reisearrangøren blir først bundet 1 uke etter at depositum er mottatt. Restbeløpet for reisen skal betales senest 60 dager før avreisen. Ved bestilling senere enn 60 dager før avreise, skal hele reisens pris betales umiddelbart ved bekreftelse av plass. Det taes forbehold om valuta/prisendringer. Mislighold av betalingsbetingelsene ansees som annullering, og plassene kan bli solgt uten at varsel blir gitt.

Obs.: "Sosialantropolog Marit Andreassen Konsulenttjenester" opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, lokale agenter og hoteller på den andre siden. Således kan ikke arrangøren holdes ansvarlig for forsinkelser/innstillinger eller utgifter ved uhell, skader eller tyveri. Ved uforutsette hendinger eller "force majoure" kan det bli aktuelt å foreta programendringer f. eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted, o.l. Arrangøren kan heller ikke påta seg ansvar for skader eller sykdom som den reisende måtte pådra seg under/etter reisen, - heller ikke for skadet/tapt bagasje eller verdisaker, men vil yte all den hjelp som er mulig ut fra omstendighetene.

3. Reise/sykeforsikring og avbestillingsbeskyttelse Den reisende må selv sørge for reise/sykeforsikring og evt. avbestillingsbeskyttelse. Avbestillingsbeskyttelsen ligger ofte i reiseforsikringen. Avbestillingsbeskyttelsen må gjelde fra reisen blir bestilt. 

4. Mangler
Det foreligger en mangel ved reisen dersom den reisende ikke har mottatt de ytelser som inngår i reisen ifølge arrangørens program.
Følgende regnes dog ikke som mangler: flyforsinkelser, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, strømbrudd og tilsvarende forhold som arrangøren ikke er herre over (Force majeure).

Arrangøren kan avlyse dersom:
I. det ikke melder seg nok reisende til turen. Evt. Avlysning fra arrangøren må skje senest 30 dager før avreise. II. forhold arrangøren ikke er herre over, så som for eksempel krig, som gjør det utilrådelig å gjennomføre reisen.
Når en reise avlyses, har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris.
Utover dette kan den reisende ikke gjøre krav gjeldende.

5. Forbehold om endringer og feil i beskrivelsen
Alle opplysninger gis med forbehold om endringer av valutakurser, priser, avreisetider og hoteller som kan inntreffe etter at reisen er bekreftet. Det tas også forbehold om eventuelle trykkfeil, eller at programmet kan bli gjennomført i motsatt rekkefølge eller med andre variasjoner som ikke endrer turens karakter.

6. Tvister og klager
Dersom det mellom arrangør og kjøper oppstår tvister som ikke kan løses i minnelighet, kan kjøperen bringe saken inn for Forbrukerrådet innen 2 uker etter at svar fra arrangøren foreligger og denne har opplyst om fristen. Klage over mangler i forbindelse med overnattingssteder og maten m.v. må fremsettes straks overfor reiseleder eller direkte til overnattingsstedet/restauranten.