Flytting av rein fra vinterbeite til sommerbeite 

Vær med på flytting av rein fra vinterbeite til sommerbeite som ender på Sørøya. Sammen med samer bor vi i tradisjonelle lavvoer, sover på bjørkeris og reinskinn.Vi spiser masse tørket reinkjøtt, og vi spiser selvfisket røye og ørret. Vi følger reinen med snøscooter, noen ganger i midtnattsol på vakre Finnmarksvidda.
Turene går i april. Velkommen i laget! 

Turleder: Marit Andreassen
Lokale guider: Familien Nils Mikkelsen Sara

Pris:  30 000,-


PROGRAM

Bli med en samisk reindriftsfamilie når vi flytter tradisjonelt med reinen nordover til sommerbeitene. 

Du blir med på en unik reise med snøskuter som transportmiddel og bor hver natt på forskjellige steder på den arktiske vidda i nord.

Vi har kalt denne opplevelsen - en gang i livet opplevelse - der du kan leve og bo sammen med samene og utforske skjønnheten i den arktiske naturen for en kort stund.

I denne opplevelsen får du nær innblikk i kultur, skikker og tradisjoner. Du kan også lære litt av hvert under turen. Samene er urfolk med en særegen kultur og språk. 

Den fascinerende livsstilen og kulturen er spesiell da omtrent kun 2.800 samer jobber heltid som reindriftsutøvere i Norge, Sverige, Finland og Russland. 

I denne turen har vi ingen tidsramme eller klokke å følge for hver dag, ettersom alt skjer i naturens og reinens hastighet. 

Den samiske vårflyttingen er en tradisjon der reinen beveger seg fra vinterbeite til sommerbeite hver vår og tilbake fra kysten til vinterbeitene om høsten, eller i tidlig vinter.

Samene og turdeltakerne som følger reinen på reinflyttingen i dette opplegget, beveger seg på snøscootere mens de følger reinen i de faste vandringsrutene. 

Deltakerne sitter i slede eller snøskuter under hele oppholdet når vi praktisk flytter hver dag. 

Reinen i Finnmark er trekkdyr som samer har temmet fra gammelt av. Likevel er reinflokkene idag halvtamme. Før reinen ble temmet og privatisert som personlig eiendom, var reinen jaktutbytte. 

Under reinflyttingen kan reinflokken stoppe ett sted i noen dager, og andre ganger kan de bevege seg raskere. 

Du som deltaker må være fleksibel for å ta ting på sparket når reinen styrer vandringen etter vær, beite og vindforhold 

Under reinflyttingen bor du i tradisjonell lávvu sammen med samisk vertsfamilie, som blir satt opp på forskjellige steder mens vi flytter langs flytteleien over finnmarksvidda. 

Vi bringer alt av utstyr, lávvu og mat til neste stoppested. 

Den samiske vertsfamilien serverer gjestene tradisjonell samisk mat. Vi tilbyr reinkjøtt i forskjellige varianter, fisk, brød, poteter og forskjellige typer av bær.

Under turen er isfiske også populært. 

Høydepunkter:

-Leve, bevege og bo i naturen sammen med reinen og samene.

-Kle på deg tradisjonelle samiske klær under gjeting.
Opplev livet i åpen vidde på senvinteren. 

-Lær reindriftsferdigheter og fordyp deg i den samiske kulturen. 

-Lev livet som samisk reingjeter i noen dager.

-Rolige omgivelser i praktfull natur med lyst nesten døgnet rundt. 

-Lær å joike 


Klikk her for Kontakt/Påmelding:
. Ved påmelding betales et depositum på kr. 3 500,- .
Kontakt Høyfjellspesialisten for mer info.
Tlf.: 478 63 522
hoyfjellspesialisten@gmail.com


Prisen inkluderer
Prisen inkluderer: Turen starter i Alta. Alt fellesutstyr og scootere som trengs til turen, samt spesielt egnet yttertøy og sko, alle måltider og transport tur/retur Alta til reinflokken. Dusj i Alta etter turen. 

REISEVILKÅR for Reinflytting på Finnmarksvidda
1. Bestilling.
Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom arrangøren og den reisende. Eventuelle senere avvik skal bekreftes skriftlig av arrangøren.

2. Betaling.
Ved bestilling betales et depositum på kr 3.500,-. Bestillingen er bindende for kjøperen når depositum er betalt. Kjøperen aksepterer ved bestilling. Reisearrangøren blir først bundet 1 uke etter at depositum er mottatt. Restbeløpet for reisen skal betales senest 60 dager før avreisen. Ved bestilling senere enn 60 dager før avreise, skal hele reisens pris betales umiddelbart ved bekreftelse av plass. Det taes forbehold om valuta/prisendringer. Mislighold av betalingsbetingelsene ansees som annullering, og plassene kan bli solgt uten at varsel blir gitt.

Obs.: "Sosialantropolog Marit Andreassen Konsulenttjenester" opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, lokale agenter og hoteller på den andre siden. Således kan ikke arrangøren holdes ansvarlig for forsinkelser/innstillinger eller utgifter ved uhell, skader eller tyveri. Ved uforutsette hendinger eller "force majoure" kan det bli aktuelt å foreta programendringer f. eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted, o.l. Arrangøren kan heller ikke påta seg ansvar for skader eller sykdom som den reisende måtte pådra seg under/etter reisen, - heller ikke for skadet/tapt bagasje eller verdisaker, men vil yte all den hjelp som er mulig ut fra omstendighetene.

3. Reise/sykeforsikring og avbestillingsbeskyttelse Den reisende må selv sørge for reise/sykeforsikring og evt. avbestillingsbeskyttelse. Avbestillingsbeskyttelsen ligger ofte i reiseforsikringen. Avbestillingsbeskyttelsen må gjelde fra reisen blir bestilt. 

4. Mangler
Det foreligger en mangel ved reisen dersom den reisende ikke har mottatt de ytelser som inngår i reisen ifølge arrangørens program.
Følgende regnes dog ikke som mangler: flyforsinkelser, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, strømbrudd og tilsvarende forhold som arrangøren ikke er herre over (Force majeure).

Arrangøren kan avlyse dersom:
I. det ikke melder seg nok reisende til turen. Evt. Avlysning fra arrangøren må skje senest 30 dager før avreise. II. forhold arrangøren ikke er herre over, så som for eksempel krig, som gjør det utilrådelig å gjennomføre reisen.
Når en reise avlyses, har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris.
Utover dette kan den reisende ikke gjøre krav gjeldende.

5. Forbehold om endringer og feil i beskrivelsen
Alle opplysninger gis med forbehold om endringer av valutakurser, priser, avreisetider og hoteller som kan inntreffe etter at reisen er bekreftet. Det tas også forbehold om eventuelle trykkfeil, eller at programmet kan bli gjennomført i motsatt rekkefølge eller med andre variasjoner som ikke endrer turens karakter.

6. Tvister og klager
Dersom det mellom arrangør og kjøper oppstår tvister som ikke kan løses i minnelighet, kan kjøperen bringe saken inn for Forbrukerrådet innen 2 uker etter at svar fra arrangøren foreligger og denne har opplyst om fristen. Klage over mangler i forbindelse med overnattingssteder og maten m.v. må fremsettes straks overfor reiseleder eller direkte til overnattingsstedet/restauranten.