Norge, ytterste nord

Reiseleder: Marit Andreassen

Pris:  25 000,- basert på ti personer


Dag 1: Avreise Oslo ankomst Kirkenes. Innkvatering på hotell.

Dag 2: Norsk-russiske grense og Snowhotell.
Tur til Grense Jakobs-elv, Storskog og den norsk-russiske grense. Vi kjører over "norges eldste fjell". På returen har vi sightseeing på det kjente Snow-hotellet. Vi kjører til Neiden, hvor skoltesamene har holdt til. Overnatting på Neiden fjellstue, ved siden av en lakseelv.

Dag 3: Kiberg.
Vi kjører langs Varangerfjorden forbi den kvænske bygden, Vestre Jacobselv, Vadsø og tar inn i et lite fiskevær, partisanbygden, Kiberg. Omvisning på Partisanmuseet og vi vandrer opp til Norges østligste fyr, hvor man også finner utallige krigsminner.
Servering: Reker fra Varanger fjorden.

Dag 4: Kongekrabbe og Torsk!
Vi fanger kongekrabbe og fisker torsk. Mulighet for å se Knølhval, Vågehval, Niser og sel. Det blir også halvdagstur med vandring til en flott canyon i Kramvik.
Overnatting i Kiberg. Servering: Kongekrabbe.

Dag 5: Hamningberg og Heksemonomentet.
Tur til det kjente, fraflyttede fiskeværet, Hamningberg. Turvandring. På tilbaketuren blir det besøk på Heksemonomentet i Vardø og en guidet rundtur i byen for å se gatekunst. Eventuelt kveldstur med krabbe og hvitvin for å se sola gå ned i havet.
Overnatting i Kiberg, Servering -Ovnsbakt torsk.


Dag 6: Honningsvåg.
Vi tar lokal buss fra Kiberg til Tana bru og videre til Honningsvåg.
Hotell.

Dag 7: Nordkapp!
Tur til Nordkapp og turvandring til Knivskjellodden eller Lilletuva.

Dag 8: Alta.
Vi kjører til "Nordlysbyen", Alta.
Overnatting: Hotell

Dag 9: Hjemreise. Fly fra Alta til Oslo. 

Klikk her for Kontakt/Påmelding:
Ved påmelding betales et depositum på kr. 3500,-.
Kontakt Høyfjellspesialisten for mer info.
Tlf.: 478 63 522
hoyfjellspesialisten@gmail.com


KUN TI PLASSER PÅ HVER TUR

Prisen inkluderer • Flyreise Oslo-Kirkenes, Alta-Oslo • Alle lokale transporter i minibuss + lokale busser. Hotell i Kirkenes (1),Honningsvåg (2) og Alta (1) i delt dobbeltrom m/frokost. Fjellstue-hytter i Neiden m/ frokost + middag (1) og 3 netter i Kiberg (homestay) med frokost og middag (reker, kongekrabbe, torsk) . Sightseeinger etter program m/inngangsbilletter. • Turleder fra Høyfjellspesialisten. • Lokal guide fra dag 2 til dag 6.
Ikke inkludert i prisen:Enkeltrom. Generelt drikkevarer + måltider ikke nevnt under "inkludert". 

REISEVILKÅR for Norge-Ytterste Nord
1. Bestilling.
Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom arrangøren og den reisende. Eventuelle senere avvik skal bekreftes skriftlig av arrangøren.

2. Betaling.
Ved bestilling betales et depositum på kr 3.500,-. Bestillingen er bindende for kjøperen når depositum er betalt. Kjøperen aksepterer ved bestilling. Reisearrangøren blir først bundet 1 uke etter at depositum er mottatt. Restbeløpet for reisen skal betales senest 60 dager før avreisen. Ved bestilling senere enn 60 dager før avreise, skal hele reisens pris betales umiddelbart ved bekreftelse av plass. Det taes forbehold om ukjente prisendringer. Mislighold av betalingsbetingelsene ansees som annullering, og plassene kan bli solgt uten at varsel blir gitt.

Obs.: "Sosialantropolog Marit Andreassen Konsulenttjenester" opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, lokale agenter og hoteller på den andre siden. Således kan ikke arrangøren holdes ansvarlig for forsinkelser/innstillinger eller utgifter ved uhell, skader eller tyveri. Ved uforutsette hendinger eller "force majoure" kan det bli aktuelt å foreta programendringer f. eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted, o.l. Arrangøren kan heller ikke påta seg ansvar for skader eller sykdom som den reisende måtte pådra seg under/etter reisen, - heller ikke for skadet/tapt bagasje eller verdisaker, men vil yte all den hjelp som er mulig ut fra omstendighetene.

3. Reise/sykeforsikring og avbestillingsbeskyttelse Den reisende må selv sørge for reise/sykeforsikring og evt. avbestillingsbeskyttelse. Avbestillingsbeskyttelsen ligger ofte i reiseforsikringen. Avbestillingsbeskyttelsen må gjelde fra reisen blir bestilt. 

4. Mangler
Det foreligger en mangel ved reisen dersom den reisende ikke har mottatt de ytelser som inngår i reisen ifølge arrangørens program.
Følgende regnes dog ikke som mangler: flyforsinkelser, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, strømbrudd og tilsvarende forhold som arrangøren ikke er herre over (Force majeure).

Arrangøren kan avlyse dersom:
I. det ikke melder seg nok reisende til turen. Evt. Avlysning fra arrangøren må skje senest 14 dager før avreise. II. forhold arrangøren ikke er herre over, så som for eksempel krig, som gjør det utilrådelig å gjennomføre reisen.
Når en reise avlyses, har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris.
Utover dette kan den reisende ikke gjøre krav gjeldende.

5. Forbehold om endringer og feil i beskrivelsen
Alle opplysninger gis med forbehold om endringer av valutakurser, priser, avreisetider og hoteller som kan inntreffe etter at reisen er bekreftet. Det tas også forbehold om eventuelle trykkfeil, eller at programmet kan bli gjennomført i motsatt rekkefølge eller med andre variasjoner som ikke endrer turens karakter.

6. Tvister og klager
Dersom det mellom arrangør og kjøper oppstår tvister som ikke kan løses i minnelighet, kan kjøperen bringe saken inn for Forbrukerrådet innen 2 uker etter at svar fra arrangøren foreligger og denne har opplyst om fristen. Klage over mangler i forbindelse med overnattingssteder og maten m.v. må fremsettes straks overfor reiseleder eller direkte til overnattingsstedet/restauranten.