Dag 7:
Ut på dagen tar man toget til Agua Calientes, byen som ligger i dalbunnen av Macchu Picchu.
Dette er en pitturesk by som er lett å gjøre seg kjent i. Her kan man shoppe på det store lokale markedet eller gå til de varme kildene.
Middag og overnatting på hotell.(F,M)


Dag 8:                                                                                                 I dag blir det første tur til Machu Picchu m/guide. Machu Picchu, også kjent som Inkaenes tapte by, ligger på omtrent 2200moh. Ruinene er meget godt bevart, og anses av de fleste som det fremste symbolet på Inkakulturen. Machu Picchu står på UNESCOs verdensarv-liste.(F, M)

Dag 9:                                                                                                 I dag blir det en vandretur opp til Putucusi, en klippeformasjon på motasatt side av Machu Picchu. Ruten starter like utenfor Aguas Calientes, og man følger gamle stentrinn for å komme til toppen. (tur/retur ca 4 timer.) Vel tilbake fra vandreturen, kan du slappe av i de termiske badene som ligger kun 15 min gange utenfor byen.(F, M)

Dag 10:                                                                                       Etter frokost tar dere bussen opp igjen til Machu Picchu. Her møter man gruppen som har gått Inka-trailen.  For de som ønsker topptur til Huaynapicchu, den pyramidelignende toppen på Machu Picchu, så må det bestilles ca et år i forveien. Buffet-lunch på restauranten. Ettermiddagen tar vi toget fra Aguas Calientes tilbake til Cusco. Overnatting i Cusco.(F, L) 

Dag 11:
Morgenen til egen disposisjon. Om formiddagen flyr vi til Lima. Overnatting i Lima. (F)

Dag 12:                                                                                         Det blir besøk til det verdenskjente Gullmuseet i Lima. Vi spiser lunch på den eksklusive viktorianske restauranten, Rosa Nautico. Deretter blir transport til flyplassen for avreise til Norge. (F,L,Middag på fly)

Dag 13: Ankommer Norge.


Klikk her for Kontakt/Påmelding:
Ved påmelding betales et depositum på kr. 3 500,- .
Kontakt Høyfjellspesialisten for mer info.
Tlf.: 478 63 522
hoyfjellspesialisten@gmail.com


Inkl. i pris:
Fly fra Oslo til Lima tur/retur.
Tre innlands-fly
All landtransport, alle inngangsbilletter, parkavgifter, Fjellturen m/ fullpensjon
Turistklassehoteller, delt dobbeltrom.
Måltider etter program; F=frokost, L=lunch, M=middag, S= snacks
Norsk turleder og lokal engelsk-talende guide.

Ikke inkl.
Flyplassavgifter, overvekt på fly, avbestillings og sykeforsikring, drikke til mat,
Tips. Ikke nevnte måltider i program i henhold til F,L,M,S

SPRÅK:

Spansk og litt engelsk

VISUM:
Ikke nødvendig

VALUTA:
Enklest med kontanter i USD. Kredittkort kan brukes.

VAKSINASJON: For vaksiner som er anbefalt, ta kontakt med vaksinasjonskontor minst to måneder før avreise. Se
Nyttige reiseråd finner du på: https://www.reisemedisin.no/

GODE INNKJØP I PERU:
Smykker, Gull, sølv, håndverksprodukter i tre, oljemalerier

TEMPERATUR:
I sept-okt. mellom 14-24 grader i Lima I Cusco ca. 12-20 grader.


FJELLTUREN:
Vi har bærere for alt utstyr. Bor i tomannstelt. Har med kokker. Bærer kun det vi har bruk for om dagen, vannflaske, kamera etc. Om natten ca. 5 grader.

REISEVILKÅR for Peru-tur

1. Bestilling.
Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom arrangøren og den reisende. Eventuelle senere avvik skal bekreftes skriftlig av arrangøren. 

2. Betaling.
Ved bestilling betales et depositum på kr 3.500,-. Bestillingen er bindende for kjøperen når depositum er betalt. Kjøperen aksepterer ved bestilling. Reisearrangøren blir først bundet 1 uke etter at depositum er mottatt. Restbeløpet for reisen skal betales senest 60 dager før avreisen. Ved bestilling senere enn 60 dager før avreise, skal hele reisens pris betales umiddelbart ved bekreftelse av plass.
Det taes forbehold om valuta/prisendringer.
Mislighold av betalingsbetingelsene ansees som annullering, og plassene kan bli solgt uten at varsel blir gitt.
Obs.: "Sosialantropolog Marit Andreassen Konsulenttjenester" opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, lokale agenter og hoteller på den andre siden. Således kan ikke arrangøren holdes ansvarlig for forsinkelser/innstillinger eller utgifter ved uhell, skader eller tyveri. Ved uforutsette hendinger eller "force majoure" kan det bli aktuelt å foreta programendringer f. eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted, o.l.
Arrangøren kan heller ikke påta seg ansvar for skader eller sykdom som den reisende måtte pådra seg under/etter reisen, - heller ikke for skadet/tapt bagasje eller verdisaker, men vil yte all den hjelp som er mulig ut fra omstendighetene.

3. Reise/sykeforsikring og avbestillingsbeskyttelse
Den reisende må selv sørge for reise/sykeforsikring og evt. avbestillingsbeskyttelse. Avbestillingsbeskyttelsen ligger ofte i reiseforsikringen. Avbestillingsbeskyttelsen må gjelde fra reisen blir bestilt.


4. Mangler                                                                                                                                                                                Det foreligger en mangel ved reisen dersom den reisende ikke har mottatt de ytelser som inngår i reisen ifølge arrangørens program.
Følgende regnes dog ikke som mangler: flyforsinkelser, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, strømbrudd og tilsvarende forhold som arrangøren ikke er herre over (Force majeure). Arrangøren kan avlyse dersom:

I. det ikke melder seg nok reisende til turen.
Evt. Avlysning fra arrangøren må skje senest 14 dager før avreise. II. forhold arrangøren ikke er herre over, så som for eksempel krig, som gjør det utilrådelig å gjennomføre reisen.
Når en reise avlyses, har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris.
Utover dette kan den reisende ikke gjøre krav gjeldende.

5. Forbehold om endringer og feil i beskrivelsen
Alle opplysninger gis med forbehold om endringer av valutakurser, priser, avreisetider og hoteller som kan inntreffe etter at reisen er bekreftet. Det tas også forbehold om eventuelle trykkfeil, eller at programmet kan bli gjennomført i motsatt rekkefølge eller med andre variasjoner som ikke endrer turens karakter.

6. Tvister og klager
Dersom det mellom arrangør og kjøper oppstår tvister som ikke kan løses i minnelighet, kan kjøperen bringe saken inn for Forbrukerrådet innen 2 uker etter at svar fra arrangøren foreligger og denne har opplyst om fristen. Klage over mangler i forbindelse med overnattingssteder og maten m.v. må fremsettes straks overfor reiseleder eller direkte til overnattingsstedet/restauranten.