Rwenzori
Bestigning av tre topper
    Margeritha- 5109 m, Bakr - 4843 m og peke - 4000 m


Reiseleder: Marit Andreassen

Pris kr. 31 000,-

Innhold
Dag-til dag - program

Dag-til dag - program

1 dag:
Fra Oslo til Uganda

2 dag:
Ankomst Entebbe. Overnatting i Kampala.

3 dag:
Med minibuss til Kasese, østlige områdene av Rwenzori. Overnatting.

4 dag:
Vi begynner trekkingen og går til Nyabitaba hytta, 2 500moh

5 dag:
Vi går ned og over broen som binder de to elvene, Mubuku og Bujuku sammen. Deretter går vi opp til John Matte hytta, 3 200moh.

6 dag:
Nydelig vandring, og vi passerer Bigo Hytta. Deretter går turen over en "plankevei" over en myr. Vi kommer til en bratt stigning og når vi kommer opp ligger Bujuku innsjøen foran oss. Vi overnatter på Bujuku hytta, 4000moh.. Herfra er det nydelig utsikt til Stanley platået.

7 dag:
Vi bestiger Mt. Speke, eller tar det bare med ro. Overnatting i Bujuku hytta.

8 dag:
Vi går til Elena hytta, 4 540moh. Vi er nå rett under Stanley platået.

9 dag:
Bestiger Mt. Margherita (5100moh), går ned til Kitandara sjøen, 4000moh. Hytta her ligger mot Mt. Baker, og har etter manges mening den vakreste beliggenhet på Rwenzori

10 dag:
I dag er det mulig å bestige Mt. Baker (4843moh). Overnatting i Kitandara hytta.

11 dag:
Vi starter dagen med å gå opp over Freshfield passet, 4280moh. Og går deretter ned til Guy Yeoman hytta (3500moh) som ligger i en vakker skog.

12 dag:
Vi går ned til Nyabitaba hytta.

13 dag:
Vi drar tilbake til landeveien og kjører til Mwejya lodgen som ligger i Rwenzori Nasjonalpark.

14 dag:
Etter frokost drar vi på båttur langs Kazinga kanalen. Om ettermiddagen blir det safari. Overnatting på Mwejya lodgen.

15 dag:
Vi kjører tilbake til Entebbe. Shopping

16 dag:
Tilbake til Norge

REISEVILKÅR for Rwenzori tur

1. Bestilling.
Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom arrangøren og den reisende. Eventuelle senere avvik skal bekreftes skriftlig av arrangøren.

2. Betaling.
Ved bestilling betales et depositum på kr 3.500,-. Bestillingen er bindende for kjøperen når depositum er betalt. Kjøperen aksepterer ved bestilling. Reisearrangøren blir først bundet 1 uke etter at depositum er mottatt. Restbeløpet for reisen skal betales senest 60 dager før avreisen. Ved bestilling senere enn 60 dager før avreise, skal hele reisens pris betales umiddelbart ved bekreftelse av plass. Det taes forbehold om valuta/prisendringer. Mislighold av betalingsbetingelsene ansees som annullering, og plassene kan bli solgt uten at varsel blir gitt.

Obs.: "Sosialantropolog Marit Andreassen Konsulenttjenester" opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, lokale agenter og hoteller på den andre siden. Således kan ikke arrangøren holdes ansvarlig for forsinkelser/innstillinger eller utgifter ved uhell, skader eller tyveri. Ved uforutsette hendinger eller "force majoure" kan det bli aktuelt å foreta programendringer f. eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted, o.l. Arrangøren kan heller ikke påta seg ansvar for skader eller sykdom som den reisende måtte pådra seg under/etter reisen, - heller ikke for skadet/tapt bagasje eller verdisaker, men vil yte all den hjelp som er mulig ut fra omstendighetene.

3. Reise/sykeforsikring og avbestillingsbeskyttelse Den reisende må selv sørge for reise/sykeforsikring og evt. avbestillingsbeskyttelse. Avbestillingsbeskyttelsen ligger ofte i reiseforsikringen. Avbestillingsbeskyttelsen må gjelde fra reisen blir bestilt. Mangler
Det foreligger en mangel ved reisen dersom den reisende ikke har mottatt de ytelser som inngår i reisen ifølge arrangørens program.
Følgende regnes dog ikke som mangler: flyforsinkelser, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, strømbrudd og tilsvarende forhold som arrangøren ikke er herre over (Force majeure).

Arrangøren kan avlyse dersom:
I. det ikke melder seg nok reisende til turen. Evt. Avlysning fra arrangøren må skje senest 14 dager før avreise. II. forhold arrangøren ikke er herre over, så som for eksempel krig, som gjør det utilrådelig å gjennomføre reisen.
Når en reise avlyses, har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris.
Utover dette kan den reisende ikke gjøre krav gjeldende.

5. Forbehold om endringer og feil i beskrivelsen
Alle opplysninger gis med forbehold om endringer av valutakurser, priser, avreisetider og hoteller som kan inntreffe etter at reisen er bekreftet. Det tas også forbehold om eventuelle trykkfeil, eller at programmet kan bli gjennomført i motsatt rekkefølge eller med andre variasjoner som ikke endrer turens karakter.

6. Tvister og klager
Dersom det mellom arrangør og kjøper oppstår tvister som ikke kan løses i minnelighet, kan kjøperen bringe saken inn for Forbrukerrådet innen 2 uker etter at svar fra arrangøren foreligger og denne har opplyst om fristen. Klage over mangler i forbindelse med overnattingssteder og maten m.v. må fremsettes straks overfor reiseleder eller direkte til overnattingsstedet/restauranten.

Høyfjellspesialisten
hoyfjellspesialisten@gmail.com

Tlf. 47 86 35 22