Flytting av rein fra vinterbeite til sommerbeite


Vi var med på flytting av rein fra vinterbeite til sommerbeite på Sørøya. Sammen med samer bodde vi i tradisjonelle lavvoer, sov på bjørkeris og reinskinn.Vi spiste masse tørket reinkjøtt, og vi spiste selvfisket røye og ørret. Vi fulgte reinen med snøscooter, noen ganger i midtnattsol på vakre Finnmarksvidda.
Turene går i april. Velkommen i laget!

Turleder: Marit Andreassen
Lokal guide: Per Stian Sara

Pris:         Kr. 28 000,-

PROGRAM

1. dag:
Vi blir hentet i Alta og har allerede her et lite infomøte. Deretter får vi utdelt egnet yttertøy for turen. Vi kjører til veis ende ved Stilla og Jotkavannet der scootene står klare med utstyr for oss (ca. 1 time). Nå er det bare å kjøre scooter til vi møter samefølget vårt. Synet av den store reinflokken er overveldene. Lavvoen settes opp og det serveres bibus, en samisk suppe bestående av reinkjøtt, potet og gulerot. Vår overnatting er i sovepose i lavvoen, med lyng og reinskinn som madrasser.

2. dag:
Etter en god natts søvn blir det frokost. Vi rydder campen og starter dagen på ski eller scooter (valgfritt) med dyrene foran oss på vei mot kysten. Etter bare noen få timer blir det lunsjstopp, og vi koker kaffe/te og spiser niste. Etter lunsjen er det igjen ut på tur, med mulighet for snørekjøring. (Stå på ski etter scooter i tau). Vi setter igjen opp leir. Noen i laget vil ha oppgave med gjeting av reinflokken. Her er jerv som kan være trussel mot reinen, heldigvis er det ingen trusel mot folk. Middag og overnatting i lavvoen.

3-5. dag:
Det er reinflokken som hele tiden bestemmer fremdriften av turen. Tidlig-tidlig om morgenen, gjerne i 04-tiden er beste tiden for avgang. Da er snøen hard og best fremkommelig for dyrene. Derfor kan vi gjerne få snudd litt om på døgnet. Dagene og nettene er ganske lyse, og omstillingen er lett. Vi er gode hjelpere for samene og kommer fort inn i rutinene med reingjetingen. Isfiske er også en spennende aktivitet, og selvfisket Røye smaker godt. Ettermiddagene og kveldene er lange og hyggelige, med kaffe/te-koking, masse reinkjøtt og andre godsaker. Guiden er selv same, og han vil fortelle underlige samiske historier.

6. dag.
Vi nærmer oss kysten og Skillefjordnes. Snøen er nesten borte, lyng og berg dukker frem og det er vårlig i luften. Dyrene kjenner på seg at de er fremme, og de er urolige for hva som skal skje. Det blir travelt for oss å holde styr på flokken. Sent på kvelden kommer fergen som skal frakte dem til Sørøya og sommerbeitet.

7. dag:
Grytidlig begynner vi å samle reinsdyrene og få dem ombord i fergen. Vi følger også med den ca. to- timers lange fergeturen med første "lass" til Sørøya. Etter å ha fått dem i land, går turen tilbake for å laste resten. Vi takker da for oss, drar tilbake til campen til velfortjent hvil, godt måltid og overnatting.

8. dag:
Tidlig på morgenen kjører vi til Alta (1 time). Her får vi dusjet. Vår tur er endt og hjemreisen starter.

Nb! Turen kan bli gjennomført med endringer.

Prisen inkluderer
Prisen inkluderer: Alt fellesutstyr og scootere som trengs til turen, samt spesielt egnet yttertøy og sko, alle måltider og transport tur/retur Alta til reinflokken. Dusj i Alta etter turen.

Turen: :
Reinflyttings-turen er et samarbeid med firmaet: www.tromsolapland.no /

Påmelding:
Vi har 10 plasser. Ved påmelding betales et depositum på kr. 3 500,- .
Kontakt Høyfjellspesialisten for mer info.
Tlf.: 478 63 522
hoyfjellspesialisten@gmail.com

REISEVILKÅR for Reinflytting på Finnmarksvidda

1. Bestilling.
Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom arrangøren og den reisende. Eventuelle senere avvik skal bekreftes skriftlig av arrangøren.

2. Betaling.
Ved bestilling betales et depositum på kr 3.500,-. Bestillingen er bindende for kjøperen når depositum er betalt. Kjøperen aksepterer ved bestilling. Reisearrangøren blir først bundet 1 uke etter at depositum er mottatt. Restbeløpet for reisen skal betales senest 60 dager før avreisen. Ved bestilling senere enn 60 dager før avreise, skal hele reisens pris betales umiddelbart ved bekreftelse av plass. Det taes forbehold om valuta/prisendringer. Mislighold av betalingsbetingelsene ansees som annullering, og plassene kan bli solgt uten at varsel blir gitt.

Obs.: "Sosialantropolog Marit Andreassen Konsulenttjenester" opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, lokale agenter og hoteller på den andre siden. Således kan ikke arrangøren holdes ansvarlig for forsinkelser/innstillinger eller utgifter ved uhell, skader eller tyveri. Ved uforutsette hendinger eller "force majoure" kan det bli aktuelt å foreta programendringer f. eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted, o.l. Arrangøren kan heller ikke påta seg ansvar for skader eller sykdom som den reisende måtte pådra seg under/etter reisen, - heller ikke for skadet/tapt bagasje eller verdisaker, men vil yte all den hjelp som er mulig ut fra omstendighetene.

3. Reise/sykeforsikring og avbestillingsbeskyttelse Den reisende må selv sørge for reise/sykeforsikring og evt. avbestillingsbeskyttelse. Avbestillingsbeskyttelsen ligger ofte i reiseforsikringen. Avbestillingsbeskyttelsen må gjelde fra reisen blir bestilt. Mangler
Det foreligger en mangel ved reisen dersom den reisende ikke har mottatt de ytelser som inngår i reisen ifølge arrangørens program.
Følgende regnes dog ikke som mangler: flyforsinkelser, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, strømbrudd og tilsvarende forhold som arrangøren ikke er herre over (Force majeure).

Arrangøren kan avlyse dersom:
I. det ikke melder seg nok reisende til turen. Evt. Avlysning fra arrangøren må skje senest 30 dager før avreise. II. forhold arrangøren ikke er herre over, så som for eksempel krig, som gjør det utilrådelig å gjennomføre reisen.
Når en reise avlyses, har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris.
Utover dette kan den reisende ikke gjøre krav gjeldende.

5. Forbehold om endringer og feil i beskrivelsen
Alle opplysninger gis med forbehold om endringer av valutakurser, priser, avreisetider og hoteller som kan inntreffe etter at reisen er bekreftet. Det tas også forbehold om eventuelle trykkfeil, eller at programmet kan bli gjennomført i motsatt rekkefølge eller med andre variasjoner som ikke endrer turens karakter.

6. Tvister og klager
Dersom det mellom arrangør og kjøper oppstår tvister som ikke kan løses i minnelighet, kan kjøperen bringe saken inn for Forbrukerrådet innen 2 uker etter at svar fra arrangøren foreligger og denne har opplyst om fristen. Klage over mangler i forbindelse med overnattingssteder og maten m.v. må fremsettes straks overfor reiseleder eller direkte til overnattingsstedet/restauranten.

Høyfjellspesialisten
hoyfjellspesialisten@gmail.com

Tlf. 47 86 35 22