Yoga og mindfulness-bakgrunn:
Jannicke Waldersnes Baug har en variert bakgrunn. Hun har alltid vært fysisk aktiv og har arbeidet i mange år som både spinning- og body-pump instruktør. I 2014 ble hun introdusert for mindfulness, meditasjon og yoga. Hun startet på videreutdanning i Mindfulness i 2015 og har siden ”levd som hun har lært”.
Mindfulness har røtter tilbake til østlige visdomstradisjoner og har vært en del av den buddhistiske kulturen i flere tusen år. Yoga og meditasjon utgjør viktige verktøy innen Mindfulness. Yoga er meditasjon i bevegelse og handler om å nå mål med å lytte til kroppen, være oppmerksomt tilstede i bevegelsene, skynde seg langsomt og arbeide med egne grenser. Yoga handler om å glede seg underveis, ikke hvor myk en er eller hvor langt en kan komme i en gitt posisjon.
”Som sosiolog har jeg vært opptatt av hvordan mennesker lever livene sine”, sier Jannicke. Det moderne mennesket tar forholdsvis få hvilepauser. Livet er preget av høyt tempo og konkurranse som gjør at vi stadig og ofte unødig befinner oss i full beredskap for kamp eller flukt, og det tømmer oss for energi. Årsakene til økt fokus på mindfulness er at det gir positive resultater på hvordan mennesker i større grad kan leve med stress, smerter og sykdom. ”Selv har jeg opplevd at hverdagen med mindfulness og yoga har redusert muskelplager og hodepine, gitt vektreduksjon og jeg har fått mer energi og glede i hverdagen” .


Biografi:
Jannicke er utdannet sosiolog hvor hun skrev masteroppgave om Treningskontaktordningen (hvordan fysisk aktivitet kan brukes positivt mot rus- og psykiske lidelser). Hun har videreutdanning i Mindfulness og holder i dag stressmestrings- og yogakurs for Mindfulness Nordhordland.
I desember 2016 er hun ferdig med fordypning innen yoga. Hun tar yogainstruktørutdannelse hos YogaWorks med yogalærer Kari Katsimpas.
Hun har også sykepleiefaglig bakgrunn og har arbeidet mange år innenfor psykiatri-, rus- og kriminalomsorgen. I 9 år var hun kursleder for Grete Roede AS og det var også hun som hadde ideen bak og var prosjektleder for Grete Roede aktiv (kurskonsept som kombinerer vektreduksjon med fysisk aktivitet).

                           

Høyfjellspesialisten
Tlf. 47 86 35 22
E- post: hoyfjellspesialisten@gmail.com